Euroškola Česká Lípa SOŠ s.r.o.

Popis

Euroškola Česká Lípa je:

- střední odborná škola s dvaadvacetiletou tradicí, je součástí sítě Euroškol v ČR
- obsadila 1. místo v projektu STŘEDNÍ ŠKOLA ROKU 2013/2014, 2015, 2016 v Libereckém kraji
- je zařazena Ministerstvem školství do rejstříku škol od roku 1992
- je velmi dobře hodnocena Českou školní inspekcí
- má lektora osobnostního rozvoje dbá na rozvoj emoční inteligence žáků
- organizuje zkoušky a vydává osvědčení o získání profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury KamNaVejšku.cz

brochure

WWW: www.euroskola.cz
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Euro%C5%A…958
Zaměření školy: Hotelová škola, Střední odborná škola
Typ školy: Soukromá
Počet přijímaných do prvního ročníku: 90
Počet studentů: 260
Počet absolventů od roku založení: 1396

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, 65-42-M/01 Hotelnictví

Bezpečnostní služby - denní Prezenční studium
Hotelnictví a cestovní ruch - denní Prezenční studium
Marketing a reklama Prezenční studium
Podnikání- dálkové nástavbové studium Kombinované studium

Dny otevřených dveří

Každé pondělí 8:00-16:00 h - Den otevřených dveří

1. února nebo 15. února 2017 od 8:00-12:35 h - Jeden den žákem Euroškoly. Můžete se stát na celý den žákem Euroškoly a zúčastnit se výuky studijního oboru, který vás zajímá :-D

Přijímací řízení

Kritéria pro přijetí

  • jednotné přijímací zkoušky z MAT, CJL
  • výsledky za poslední 3 klasifikační období – podmínkou přijetí je úspěšné ukončení základního vzdělávání a prospěch BEZ nedostatečné z povinných předmětů
  • krátký motivační pohovor

  • portfolio žáka

Podmínky přijetí

  • dosažení základního vzdělání úspěšným ukončením základní školy

  • podání přihlášky

  • absolvování přijímacího řízení

  • podpis smlouvy o studiu

Přijat bude příslušný počet žáků dle výsledného pořadí v přijímacím řízení (do naplnění kapacity oboru).

Žáci, kteří dosáhli v 1. pololetí 9. třídy vyznamenání, získají slevu na školném ve výši 7.500,- Kč.
Žáci, kteří na Euroškole dosáhnou na konci roku prospěch 1,00, získají slevu na školném ve výši 7.500,- Kč.

MARKETING A REKLAMA - uplatnění žáků v reklamních agenturách na pozici copywriter (psaní reklamních textů a sloganů), account manager (plánování kampaní pro jednotlivé společnosti), social media specialist (tvorba obsahu pro sociální sítě), grafický designer (příprava grafiky kampaní - billboardy, letáky, bannery). Další možností uplatnění je v různých společnostech na pozici marketing manager, marketing specialist. Odborné praxe v reklamních a mediálních agenturách.

HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH - odborná praxe ve **** hotelích již od 1. ročníku, praxe v zahraničí (Itálie, Německo, Španělsko), žáci mohou absolvovat BARMANSKÝ KURZ

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY - odborná praxe již od 1. ročníku, žáci absolvují ve 3. ročníku AUTOŠKOLU. Aktivity - sebeobrana, horolezectví, střelba, přežití v terénu, kurz střelby a taktiky policejního zásahu.

ZDARMA Microsoft SW - zapojení žáků do programu DreamSpark
ZDARMA Office 365 ProPlus - pro žáky po dobu jejich studia

Podrobné informace o škole

10 dobrých důvodů proč studovat na Euroškole
(z anket žáků 1. ročníků maturitního studia)

1. Super učitelé a skvělá komunikace s nimi
2. Zajímavé předměty
3. Skvělé a zábavné vysvětlení učiva
4. Dobré jazykové vzdělání
5. Odborné stáže v zahraničí
6. Dobře vybavené učebny
7. Možnost používat notebook a tablet v hodinách
8. Exkurze a výlety
9. Studentská rada - poradní tým vedení školy
10. Nejlepší kantýna na světě

Diskuze