Střední odborná škola stravování Říčany s.r.o.

Popis

Naším cílem je vytvořit školu rodinného charakteru, kde se bude klást důraz na těsnou spolupráci s rodiči a pracovišti, na kterých budou žáci vykonávat praktickou výuku.

Máme pro vás připravené zajímavé provozovny na praktickou výuku a příjemné prostředí ve škole, s chápajícími vyučujícími a individuálním přístupem k žákům.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury KamNaVejšku.cz

brochure

WWW: www.sosricany.cz
Facebook: facebook.com/sosricany.cz
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Kuchař - číšník

Kuchař - číšník Prezenční studium
Kuchař - číšník Kombinované studium

Cukrář

Cukrář Prezenční studium
Cukrář Prezenční studium

Pivovarník - sladovník

Pivovarník - sladovník Prezenční studium
Pivovarník - sladovník Kombinované studium

Řezník - uzenář

Řezník - uzenář Prezenční studium
Řezník - uzenář Kombinované studium

Technologie potravin

Potravinářský technolog Prezenční studium

Dny otevřených dveří

Přijímací řízení

Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

 

           Denní studium:

  • Přijímací zkoušky se nekonají.
  • Uchazeči musí mít splněné základní vzdělání.
  • Žáci absolvují vstupní pohovor, kde se zjišťuje zájem o obor.
  • Uchazeči musí mít  bezproblémové chování, známka z chování musí být velmi dobrá .
  • Zdravotní způsobilost ke studiu oboru, kterou potvrdí praktický lékař.

 

   Dálkové studium:

     K dálkovému studiu jsou přijati všichni uchazeči bez přijímacích zkoušek.

 

 

Počty přijímaných uchazečů pro školní rok 2017/2018:

 

obor vzdělání kód oboru forma studia přijímaný počet
Řezník-uzenář 29-56-H/01 denní 10
Kuchař- číšník 65-51-H/01 denní 25
Cukrář 29-54-H/01 denní 10
Pivovarník-sladovník 29-51-H/01 denní 14
Řezník-uzenář 29-56-H/01 dálková 6
Kuchař- číšník 65-51-H/01 dálková 15
Cukrář 29-54-H/01 dálková 20
Pivovarník-sladovník 29-51-H/01 dálková 18

 

 

V Říčanech 3.10.2016                                            Ing. Evelina Wernerová, ředitelka školy

 

  Dálkové studium
  K dálkovému studiu jsou přijati všichni uchazeči s ukončeným základním vzděláním.

Podrobné informace o škole

Naším cílem je vytvořit školu rodinného charakteru, kde se bude klást důraz na těsnou spolupráci s rodiči a pracovišti, na kterých budou žáci vykonávat praktickou výuku.

Máme pro vás připravené zajímavé provozovny na praktickou výuku a příjemné prostředí ve škole, s chápajícími vyučujícími a individuálním přístupem k žákům.

Učni na pracovištích budou připravováni odborníky, kteří si vychovávají své budoucí zaměstnance, a tedy je od začátku zasvěcují do svých profesních postupů.

Absolventi budou kvalitně připraveni ve svých oborech, měli by se orientovat na klasickou českou kuchyni a české výrobky, připravované z čerstvých surovin.

Patronem naší školy je prezident asociace Československých kuchařů pan Jaroslav Sapík.

Termíny dnů otevřených dveří najdete v záložce aktuality.

Mottem naší školy je : Máme rádi to, co děláme.

Diskuze