Střední průmyslová škola zeměměřická Praha 9

Jediná samostatná střední škola v České republice se zaměřením na geodézii a katastr nemovitostí. Každý týden učební praxe v okolí školy, nejmodernější geodetické přístoje, zajímavá výuka GIS (geografických informačních systémů), tvorba map, zajímavý studijní obor pro kluky i holky, pestrost výuky, sportovní vyžití ve škole, příjemné školní prostředí, vstřícní učitelé, spolupráce s rodiči.

Střední průmyslová škola na Proseku Praha 9

Nabízíme kvalitní a moderní výuku v technických 4letých oborech s maturitou, připravených ve spolupráci s praxí.

Škola je zapojena do mezinárodních projektů EU, máme vlastní domov mládeže a jídelnu.Pro žáky pořádáme odborné semináře, sportovně turistické kurzy a lyžařské zájezdy.

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9

        Střední odborná škola stavební a zahradnická je unikátní školou v mnoha směrech. Trochu nezvyklé se může zdát již samo spojení dvou na první pohled naprosto nesourodých zaměření – stavební a zahradnické. Z tohoto spojení se však v průběhu let vyvinula symbióza, která umožňuje pedagogům školy vést žáky k vnímání a vytváření všeho krásného co nás obklopuje, ať jsou to interiéry i exteriéry staveb, či živá zeleň uvnitř i vně budov.

Střední odborná škola logistických služeb Praha 9

POSKYTUJEME KVALITNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ S ŠIROKÝM UPLATNĚNÍM NA TRHU PRÁCE

UČÍME PRAKTICKY

UČÍME MODERNĚ

KLADEME DŮRAZ NA VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ

NABÍZÍME PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ

 

 

 

BEAN - Soukromá střední odborná škola a střední odborné učiliště Praha 9

Každé dítě v něčem svým nadáním vyniká nad ostatními a zároveň každé bojuje
o svoje místo na slunci.
Hledáme semínko talentu v každém žákovi.
Jsme tady pro Vás, respektujeme Vaše individuální potřeby a nabízíme možnosti
jak realizovat váš talent.

www.bean.cz

Obchodní akademie Praha 9

Hlavní činností soukromé obchodní akademie, která sídlí na Praze 9 Satalicích, je čtyřleté denní a pětileté dálkové studium se zaměřením na zahraniční obchod, jazyky a informatiku. Studium je ukončeno jak českou, tak mezinárodní anglickou maturitou.

Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická

Škola má dlouholetou tradici, výbornou vybavenost a umístění v centru Prahy. Jsme mimořádně úspěšní u státních maturit, máme velkou úspěšnost při přijímacích zkouškách na VŠ. Jako jedni z mála nabízíme reálné podnikání v praxi ver spolupráci s firmou Junior Achievement. Podporujeme jazykové vzdělávání, nabízíme 4 volitelné jazyky.

Střední odborné učiliště kadeřnické Praha 8

Kadeřník

Obor středního vzdělání s výučním listem je určen pro dívky i chlapce, kteří úspěšně ukončili základní vzdělávání

Vlasová kosmetika
- nástavbový obor středního vzdělání s maturitní zkouškou.Studium je určeno pro absolventy tříletého učebního oboru kadeřník a je zakončeno maturitní zkouškou.