Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o.

Odborná škola s rozšířenou výukou cizích jazyků (vysoká dotace výukových hodin cizího jazyka, hlavní cizí jazyk Aj, výběr Rj, Plj a Nj jako druhého jazyka). Žáci absolvují odborné praxe v zahraničních firmách v rámci projektu Erasmus+, praxe v místních firmách a veřejné správě, jazykové pobyty zdarma. Jsou vytvořeny podmínky pro handicapované žáky a dlouholetou zkušenost se všemi typy integrací. Možnost konat SZ z grafických disciplín, získat certifikát POHODA a ECDL, získat řidičský průkaz atd.