Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové

Zdravotnická škola v Hradci Králové jako jediná v regionu nabízí tyto obory vzdělávání: Zdravotnický asistent, Laboratorní asistent, Zdravotnické lyceum, Asistent zubního technika a má dlouholetou tradici v jejich vzdělávání. Je to úspěšná, stabilní a konkurenceschopná škola vychovávající absolventa, který si váží sebe i všech kolem sebe a zdraví staví mezi své priority.

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový Bydžov

Škola v letošním roce oslavila 130. výročí od svého založení.

V současné době nabízíme možnost studia ve dvou ekonomických oborech SOŠ a jednom oboru VOŠ. Na střední škole můžete studovat obory Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 ŠVP: Management sportu a Ekonomika a finanční služby.

Dalším oborem nabízeným v rámci studia SOŠ je obor Obchodní akademie 63-41-M/02 se ŠVP Obchodní akademie.

Vyšší škola pak nabízí studium oboru Ekonomika a podnikání 63-41-N/.. se vzdělávacím programem Účetnictví a daně 63-41-N/22, v denní i kombinované formě studia.

Zázemí školy je tvořeno hlavní budovou školy s kmenovými a odbornými učebnami, dále pak domovem mládeže, tělocvičnou se sportovním areálem a školní jídelnou.

Kapacita naší školy je 272 žáků na SOŠ, tj. 4 třídy oboru Ekonomika a podnikání, 4 třídy oboru Obchodní akademie a 90 studentů na VOŠ denní forma studia a 70 studentů kombinované formy studia.