Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň

Střední zdravotnická škola v Plzni, škola s dlouholetou tradicí, sídlí od roku 2000 v nové budově – v areálu středních škol na Karlovarské třídě, kde je dispozici také internát a školní jídelna. Budovu školy poznáte na první pohled – její okna září jasně modrou barvou, tedy tou barvou, která často zdravotnictví symbolizuje. Škola je příjemcem podpory z ESF, podílí se na několika projektech.  Novinkou naší školy je od 1. 9. 2016 otevření nového studijního oboru – Masér sportovní a rekondiční.

Střední uměleckoprůmyslová a Základní umělecká škola Zámeček s. r. o.

Škola poskytuje vzdělání v pěti uměleckých oborech. Velký důraz je kladen na využití moderních technologií (počítačová grafika, audiovizuální tvorba, multimédia, 3D grafika). Výuku realizují profesionální umělci a zkušení pedagogové v tvůrčí atmosféře ve špičkově vybavených aterliérech. Slevy na školném pro 5 nejlepších studentů v ročníku. Studium oboru "Prostorový design a sochařství" je nyní zdarma.

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy

Naše škola, dříve Střední zemědělská škola, Klatovy, nyní Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, je jedna z nejstarších svého druhu, vznikla v roce 1872. Po celou svoji historii se snaží vzdělávat a vychovávat odborníky pro zemědělství a potravinářství. Změny posledních let přinutily i naši školu k reakci na nové podmínky.