TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.

Škola nabízí vzdělání: úplné střední ukončené maturitní zkouškou; pomaturitní na vlastní VOŠ

Zajímavé předměty: právo, IZS, kriminalistika, sebeobrana, střelecká příprava,…

Široké možnosti uplatnění: na VŠ, ve veřejné správě, ve speciálních orgánech silových resortů a ve složkách IZS

Během studia mohou žáci získat studijní stipendium, Průkaz zdravotníka,… Zároveň absolvují praxe a účastní se řady mimoškolních aktivit: zájmové kroužky, sportovní a vzdělávací kurzy,…

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod

Naše škola, založená roku 1946 (více v historie školy), sdružuje 4 součásti:


 Střední zdravotnickou školu (obor praktická sestra a obor zdravotnické lyceum), 
 Vyšší odbornou školu zdravotnickou (obor diplomovaná všeobecná sestra) se studiem v   denní a kombinované formě, 
 domov mládeže (80 míst), 
 školní jídelnu.