Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky

Budova zařízení se člení na část Dětského domova a na část školní (učebny-PC, výtvarná, dílny; školní družina, cvičná kuchyň, relaxační místnost) a na část společnou (jídelna, víceúčelový sálek – tělocvična). Ke společné části patří i venkovní prostory s asfaltovým hřištěm a malým bazénem s čističkou.
Možnost ubytování na internátu v domovské části budovy.

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín

Tři školy pod jednou střechou

Na naší škole můžete získat nejen maturitní vysvědčení, ale i absolutorium na vyšší odborné škole nebo dokonce vysokoškolský diplom.

OA Tomáše Bati je jednou z nejstarších středních škol ve Zlíně - její historie sahá do 30. let. Naše škola za dobu své existence vychovala přes 14 000 absolventů, kteří nacházejí uplatnění nejen v malých a středních podnicích, ale i ve velkých akciových společnostech, peněžních ústavech, službách, veřejné správě apod.