Akademie řemesel Praha - Střední škola technická

Střední škola technická vznikla v roce 1954. Dnes nabízí mnoho oborů zaměřených na stavebnictví, strojírenství, elektrotechniku a služby.  Škola  nabízí rekvalifikační kurzy, profesní zkoušky a certifikace.  Kromě  kvalitní  výuky  je důraz kladen na získávání praktických dovedností využitelných v profesním životě. Od roku 2007 je stavební firma Metrostav, a.s. hlavním partnerem školy,  která  vybrané  žáky v motivačním programu během studia nadstandardně podporuje.

Bankovní akademie - Střední odborná škola Praha 3

Škola poskytuje vzdělání v osmiletém všeobecně zaměřeném gymnáziu (denní studium) a ve čtyřletém dálkovém gymnáziu.

Střední odborná škola (denní i dálkové studium) je vhodná pro zájemce o práci v oblasti financí a bankovnictví.

BEAN - Soukromá střední odborná škola a střední odborné učiliště Praha 9

Každé dítě v něčem svým nadáním vyniká nad ostatními a zároveň každé bojuje
o svoje místo na slunci.
Hledáme semínko talentu v každém žákovi.
Jsme tady pro Vás, respektujeme Vaše individuální potřeby a nabízíme možnosti
jak realizovat váš talent.

www.bean.cz

Církevní střední škola Jana Boska

Od 1. 9. 2019 škola mění název na Církevní střední škola Jana Boska.Vzdělání a výchova vycházejí z křesťanských hodnot, ale víra ani příslušnost k církvi nejsou podmínkou přijetí. Školné se neplatí. Součástí školy je školní jídelna, domov mládeže pro dívky a středisko volného času.Škola nabízí dva obory:- tříletý učební obor Ošetřovatel, s výučním listem;- dvouletý obor Pečovatelské služby ukončený závěrečnou zkouškou bez výučního listu.

EDUCAnet - gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o.

Nově máme i česko-anglickou ZŠ, pro nadané studenty program CTYonline - americká maturita. 

Euroškola Praha střední odborná škola s.r.o.

Euroškola Praha střední odborná škola s.r.o. je soukromá odborná škola ekonomického zaměření s orientací na cizí jazyky.

Poskytuje vzdělávání v denním maturitním studiu (4 roky) a v dálkovém nástavbovém studiu (2 roky).

Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická

Škola má dlouholetou tradici, výbornou vybavenost a umístění v centru Prahy. Jsme mimořádně úspěšní u státních maturit, máme velkou úspěšnost při přijímacích zkouškách na VŠ. Jako jedni z mála nabízíme reálné podnikání v praxi ver spolupráci s firmou Junior Achievement. Podporujeme jazykové vzdělávání, nabízíme 4 volitelné jazyky.