Masarykova střední škola Letovice

Popis

 • Naše střední škola v Letovicích v okrese Blansko nabízí umělecké a technické vzdělání.
 • Čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou - Stavebnictví, Nábytkářská a dřevařská výroba, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky
 • Tříleté obory s výučním listem - Zedník, Truhlář, Elektrikář, Prodavač a Umělecký keramik. Pro absolventy nematuritních oborů nabízíme denní dvouleté nebo dálkové tříleté nástavbové studium "Podnikání".

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední odborná škola, Střední odborné učiliště
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Přijímací řízení

Termíny podání přihlášek ke studiu:

 • umělecké obory: do 30. 11. 2015
 • ostatní obory: 15. 3. 2016
 • dálková forma nástavbového studia: do 20. 3. 2016

Kritéria přijímacího řízení najdete na našich domovských stránkách

www.stredni-skola.cz
 

Podrobné informace o škole

 • Naše střední škola v Letovicích v okrese Blansko nabízí umělecké a technické vzdělání.
 • Čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou - Stavebnictví, Nábytkářská a dřevařská výroba, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky
 • Tříleté obory s výučním listem - Zedník, Truhlář, Elektrikář, Prodavač a Umělecký keramik. Pro absolventy nematuritních oborů nabízíme denní dvouleté nebo dálkové tříleté nástavbové studium "Podnikání".


Samozřejmostí je vykonání kvalifikační zkoušky pro profesní kvalifikaci Stavební truhlář a Truhlář nábytkář. V rámci celoživotního vzdělávání pořádáme také vzdělávací kurzy pro dospělé.

Jsme škola zřízená Jihomoravským krajem, studium je tedy bezplatné. U tříletých oborů Zedník, Elektrikář je však možné získat prospěchové stipendium

Naše škola dbá na ekologickou výchovu a využívání obnovitelných zdrojů - byla určena rozhodnutím Rady Jihomoravského kraje jako Centrum pro obnovitelné zdroje a organizaci přehlídek Enersol v kraji. 

Ke každému studentovi přistupujeme individuálně, máme propracovaný systém prevence patologických jevů, studenti mohou využít pomoci našeho školního psychologa. Snažíme se využívat moderní výukové metody, vedeme studenty k účasti na projektech a jejich realizaci a spolupracujeme také se zahraničními institucemi. 

Naše škola má dlouholetou tradici, byla založena v roce 1931. K 1. 7. 2012 byla sloučena se SŠUPT Velké Opatovice, od 1. 9. 2012 jsou všechny obory vyučovány v Letovicích.  

Přijďte se přesvědčit o kvalitě našeho studia ve Dnech otevřených dveří

 21. listopadu 2015  (sobota: od 9 do 13 hodin) 
- "DOD pro VŠECHNY A JINAK "
 9. prosince 2015  (středa: od 8 do 16 hodin)
 20. ledna 2016  (středa: od 8 do 16 hodin)
 13. února 2016  (sobota: od 9 do 13 hodin)

Návštěva a prohlídka školy je možná také kterýkoliv jiný pracovní den po telefonické dohodě. 

Naši žáci se každoročně výborně umisťují v odborných soutěžích "stavo" a "dřevo" oborů (např. SUSO 2015 - národní finále - 2. místo družstvo Zedníků a 3. místo Truhlářů!;

SUSO 2014 - mezinárodní finále - 2. místo družstvo zedníků, soutěž Truhlář junior 2012 JMK - 1. místo žák, 2. místo družstvo, SUSO 2012 - regionální kolo - 1. místo družstvo truhlářů, Enersol 2012 - krajské kolo - 1. místo žák školy, SUSO - celostátní kolo 2011 - 1. místo družstvo zedníků, SUSO 2010 - celostátní kolo - 1. místo družstvo zedníků).

 • Masarykova střední škola Letovice
 • Tyršova 500, 679 61 Letovice
 • tel.: 516 474 878
 • e-mail: info@stredni-skola.cz

Diskuze