Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín

Naše škola je zaměřena na výuku studijních i učebních oborů se zaměřením na strojírenství. Pro naše žáky zajišťujeme odborné praxe ve firmách, výměnné zahraniční pobyty, sportovní kurzy, zájmové kroužky. Většina žáků školy může získat stipendia na podporu technických oborů. Naši absolventi mají velmi dobrou uplatnitelnost na trhu práce.

Střední odborná škola obchodu a služeb Olomouc

Jsme státní střední škola, která se specializuje na oblast služeb. Naše škola s více jak padesátiletou tradicí je jednou z největších škol tohoto typu v Olomouckém kraji. Připravujeme žáky pro povolání v učebních oborech Kuchař, Číšník, Pekař, Cukrář, Výrobce potravin, Prodavač, Operátor skladování, Aranžér, Kadeřník a ve čtyřletém studijním oboru Gastronomie. Pro nadané žáky je určeno denní a večerní nástavbové studium Podnikání a obor Vlasová kosmetika, které jsou zakončeny maturitní zkouškou.

Střední odborná škola Prostějov

Škola soustřeďuje výuku v oblasti obchodu a služeb. Připravuje žáky v devíti atraktivních oborech, které mají širokou možnost uplatnění na trhu práce. Každý školní rok se u nás připravuje na své budoucí povolání v průměru okolo 400 žáků.

Střední lesnická škola v Hranicích

Motto: "Moje myšlenky často končívají u našich lesů a lesníků. Například když se dovídám o ničení deštných pralesů kdesi na druhé polokouli: Mohou to naše lesy trochu nahradit? Ne! Ale tím cennější je každý strom - a lesník. "

Ludvík Vaculík pro almanach Střední lesnické školy k stému výročí jejího působení v Hranicích.

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc

Střední průmyslová škola strojnická v Olomouci se za více než 60 let své existence právem řadí mezi prestižní odborné střední školy regionu. Školní budova prošla v posledních dvou letech nákladnou rekonstrukcí a může se pyšnit oranžově červenou fasádou, na které je umístěn znak školy. O kvalitě školy svědčí nejen výborné umístění žáků na předních místech v odborných soutěžích, medailové pozice v jazykovědných a přírodovědných, ale také moderní vybavení školní budovy.

Střední průmyslová škola Hranice

Škola s tradicí od roku 1946. Vlídné studijní prostředí - moderní učebny, laboratoře a dílny, metody výuky, spolupráce s 200 firmami, Škola doporučená zaměstnavateli 2018 - 1. v kraji ... škola, kde začne tvoje kariéra

MATURITA: 4 roky: Aplikovaná chemie, Stavební materiály, Nábytkářská a dřevařská výroba, Mechanik strojů a zařízení, Požární ochrana; 2 roky nástavba: Provozní technika, Nábytkářská a dřevařská výroba

VYUČENÍ: 3 roky: Strojní mechanik, Obráběč kovů, Instalatér

 

Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o.

Gymnázium Palackého a Střední odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. poskytuje žákům jak všeobecné vzdělání, tak vzdělání odborné. V rámci odborného vzdělávání jsou žáci připravováni pro oblast samostatného podnikání i pro práci ve výkonných funkcích managementu v různých typech firem, na příslušných úsecích státní správy a samosprávy, včetně samostatného řízení a organizování činnosti ve veřejné správě. Vzdělávání je uskutečňováno v Přerově na adrese Palackého 1380/19.

Střední zdravotnická škola Prostějov

Proč ? – protože je to škola s pětašedesátiletou tradicí, – rozvíjí u žáků nejen odborné znalosti, ale pozadu nezůstává i rozvoj všeobecného vzdělání, – poskytuje možnost práce s lidmi všech věkových skupin, – připravuje na další studium na vyšších odborných školách a ke studiu na vysokých školách, – připravuje i pro práci v zemích EU i mimo unii, – studium je umožněno jak dívkám, tak chlapcům, kteří úspěšně absolvují základní školu.