Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace

Střední škola s 87letou tradicí v oblasti ekonomického vzdělávání. Dobrá dopravní dostupnost. Obory: ekonomické lyceum, obchodní akademie. Rozšířená výuka v oblasti cizích jazyků a informačních technologií. Možnost získat mezinárodní certifikáty – ECDL, FCE, Zertifikat Deutsch. 

Podrobnosti na www.oact.cz

 

Obchodní akademie Ostrava - Poruba

Jsme SŠ se 110letou tradicí. Připravujeme absolventy oboru OA pro povolání v oblasti ekonomických, účetních, daňových, obchodních, administrativních, podnikatelských, finančních, marketingových, personálních, veřejnoprávních aj. činností a oboru IT pro povolání správce informačního systému, technika ICT, programátora, pracovníka PC grafiky aj. s podnikatelskými znalostmi. Odborná praxe ve firmách nebo formou zahraniční stáže v Irsku, certifikáty ECDL, projekty.

Bezpečnostně právní akademie Ostrava

Více informací můžete najít zde:
http://www.bpa-ostrava.cz/

PrimMat - Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Frýdek-Místek

PrimMat-Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o.,  Jako první soukromá škola zahájila v roce 1992 výuku vlastních odborných studijních programů s netradiční vzdělávací náplní, která v regionu chyběla v souvislosti s nástupem tržní ekonomiky. Odlišnost v pojetí vzdělávacího programu školy byla a dosud je v dvouprofesním vzdělávání žáků PrimMat, a tím i vyšší míře uplatnitelnosti absolventů v praxi.

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická v Opavě vzdělává žáky v pěti maturitních čtyřletých ekonomicky zaměřených oborech: Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Informační technologie, Logistické a finanční služby, Provoz a ekonomika dopravy.

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Svaté Anežky České Odry

Byla založena jako církevní dívčí škola hraběnkou Charlottou von Fürstenberg v roce 1859, vyučování bylo zahájeno v roce 1861, po přerušené existenci byla škola znovu otevřena v roce 1991. Škola je církevní, zřizovatelem je Biskupství ostravsko-opavské. Součástí školy je nový domov mládeže, SVČ a školní jídelna. Škola i DM jsou bezbariérové.

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, p. o. nabízí tři typy studia: tříleté střední vzdělání s výučním listem, čtyřleté střední vzdělání s maturitní zkouškou a vyšší odborné vzdělávání zakončené absolutoriem.

Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o.

Odborná škola s rozšířenou výukou cizích jazyků (vysoká dotace výukových hodin cizího jazyka, hlavní cizí jazyk Aj, výběr Rj, Plj a Nj jako druhého jazyka). Žáci absolvují odborné praxe v zahraničních firmách v rámci projektu Erasmus+, praxe v místních firmách a veřejné správě, jazykové pobyty zdarma. Jsou vytvořeny podmínky pro handicapované žáky a dlouholetou zkušenost se všemi typy integrací. Možnost konat SZ z grafických disciplín, získat certifikát POHODA a ECDL, získat řidičský průkaz atd.

Střední škola elektrotechnická Ostrava

Současnost školy

Naše škola poskytuje všechny středoškolské formy elektro-technického vzdělávání:


 denní čtyřleté s maturitou
denní tříleté s výučním listem
nástavbové denní dvouleté nebo dálkové tříleté (pro získání maturitní zkoušky pro absolventy tříletých oborů).


Současně umožňujeme jednoduchý přestup mezi maturitními a nematuritními obory (nejlépe během prvního nebo po prvním ročníku) v závislosti na studijních problémech či úspěších.