Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové

Zdravotnická škola v Hradci Králové jako jediná v regionu nabízí tyto obory vzdělávání: Zdravotnický asistent, Laboratorní asistent, Zdravotnické lyceum, Asistent zubního technika a má dlouholetou tradici v jejich vzdělávání. Je to úspěšná, stabilní a konkurenceschopná škola vychovávající absolventa, který si váží sebe i všech kolem sebe a zdraví staví mezi své priority.

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a

Střední odborné učiliště, Hradec Králové

Hradební 1029, 500 03 Hradec Králové 

Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a obnovitelných zdrojích energie

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace vznikla na základě splynutí Vyšší odborné školy stavební a Střední průmyslové školy stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931 s Obchodní akademií, Náchod, Denisovo nábřeží 1. 7. 2018. Nově vzniklá příspěvková organizace sídlí v ulici Pražská 931, 54701 Náchod. Zřizovatelem školy je Královéhradecký kraj.

 

Sion High School

Při zakládání naší školy jsme byli v mnohém inspirováni americkými „High School“, pro které je typická široká škála předmětů a jejich různých úrovní s tím, že si žáci sami vybírají a nastavují, jak jednotlivé předměty, tak i jejich úroveň v jednotlivých variantách. 

Škola tak v současné době nabízí několik variant studia: - gymnázium, střední pedagogická škola, střední sportovní škola