Euroškola Česká Lípa SOŠ s.r.o.

Euroškola Česká Lípa je:

- střední odborná škola s dvaadvacetiletou tradicí, je součástí sítě Euroškol v ČR
- obsadila 1. místo v projektu STŘEDNÍ ŠKOLA ROKU 2013/2014, 2015, 2016 v Libereckém kraji
- je zařazena Ministerstvem školství do rejstříku škol od roku 1992
- je velmi dobře hodnocena Českou školní inspekcí
- má lektora osobnostního rozvoje dbá na rozvoj emoční inteligence žáků
- organizuje zkoušky a vydává osvědčení o získání profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu

Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o.

Denní studium je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou. Studium nasměrovává k profesní specializaci a dalšímu univerzitnímu studiu. Studium je koncipováno jako příprava studentů pro moderní praxi, obsah jednotlivých předmětů je každoročně inovován na základě požadavků pracovního trhu.

 

 

Střední zdravotnická škola, Turnov

Zřizovatelem školy je Liberecký kraj, neplatí se školné, vlastní domov mládeže v areálu školy, výhodná poloha v sousedství nemocnice a domova důchodců (praxe žáků), v Turnově od roku 1961, škola oceněna titulem "Škola roku Libereckého kraje 2011", cílem činnosti je výchova a vzdělávání zdravotnických a sociálních pracovníků, příprava na další studium na VOŠ a VŠ především se zdravotnickým a sociálním zaměřením.

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov

SUPŠ A VOŠ TURNOV

>  státní škola, založena v roce 1884

> 4 leté studium s maturitou (SUPŠ)

> 3 a 4 leté studium s absolutoriem - titul Dis. (VOŠ)

> společně s VŠCHT - bakalářské studium - titul Bc.