Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn

Naše škola vzdělává jak ve studijních, tak učebních oborech a v nástavbovém studium. Teoretická výuka probíhá v kmenových učebnách vybavených počítači a dataprojektory a ve specializovaných učebnách (např. učebny výpočetní techniky). Pro výuku odborného výcviku a praxe využíváme smluv s podnikateli, vlastního Penzionu V Oboře Horšov, vlastní autodílnou, cukrárenskou výrobnou, učebnou pro výrobu "studené" kuchybě, školního bufetu, svářecí školou, autoškolou a pod.

Střední škola Bor

Střední škola v Boru byla založena jako zemědělské učiliště ve školním roce 1960/1961.Během svého působení škola změnila název na střední odborné učiliště zemědělské a od 1. 1. 2008 na střední školu. V současné době střední škola vzdělává kolem 200 žákyň a žáků ve třech učebních oborech, které jsou zakončeny po tříletém studiu závěrečnou zkouškou. 

Střední uměleckoprůmyslová a Základní umělecká škola Zámeček s. r. o.

Škola poskytuje vzdělání v pěti uměleckých oborech. Velký důraz je kladen na využití moderních technologií (počítačová grafika, audiovizuální tvorba, multimédia, 3D grafika). Výuku realizují profesionální umělci a zkušení pedagogové v tvůrčí atmosféře ve špičkově vybavených aterliérech. Slevy na školném pro 5 nejlepších studentů v ročníku. Studium oboru "Prostorový design a sochařství" je nyní zdarma.

Střední průmyslová škola dopravní Plzeň


Největší a nejlépe vybavená škola svého typu v Plzeňském kraji
Škola udržitelného rozvoje 1. stupně na období let 2014 - 2016
1087 žáků k 30. září 2015
2 plně vybavené školní areály v Plzni na Lochotíně a v Křimicích
819 lůžek vlastního ubytování
Škola má 2 vlastní stravovací zařízení s objemem 1850 jídel denně
Se školou odborně spolupracuje více než 100 firem
Společenský sál, tělocvičny, klubovny