Střední škola živnostenská Sokolov

Škola má stabilní místo  mezi ostatními školami v regionu a nabízí mnoho oborů středního vzdělávání na různých úrovních (maturitní vysvědčení, výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce) v denní i dálkové formě vzdělávání.

Žákům je poskytováno prospěchové a motivační stipendium ve výši až 9 000,- Kč ročně.

Gymnázium a střední odborná škola Chodov

Naše škola připravuje žáky na jejich budoucí povolání již od roku 1991, kdy byla jako veřejná Obchodní akademie zřízena MŠMT ČR. V Chodově sídlí od 1. září 1992. Během svého mnohaletého působení přivedla k maturitě již několik set absolventů.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola Cheb

Poslání školy: podporujeme profesní a osobnostní růst našich studentů prostřednictvím partnerství a sdílení zkušeností s odborníky z oblasti sociální práce.

Vize školy: chceme, aby se naši absolventi zapojili do občanské společnosti a spoluvytvářeli svět tolerantní k odlišnostem.

Střední lesnická škola Žlutice

Střední lesnická škola ve Žluticích vznikla v roce 1988 a je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Krajský úřad Karlovy Vary. Organizace sdružuje střední lesnickou školu, domov mládeže, školní jídelnu, školní polesí a myslivecký revír. Posláním školy je připravovat žáky pro práci lesníků v základních jednotkách lesního hospodářství.

Střední průmyslová škola Ostrov

Pokud si chcete naší školu prohlédnout podrobně - podívat se do učeben, laboratoří nebo dílen i to je možné aniž byste se museli zvednout od počítače.

Navštivte náš web a v sekci o škole si zadejte VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, p.o.

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace patří mezi největší a nejmodernější školy Karlovarského kraje s bohatou nabídkou oborů potřebných na trhu práce.

Škola se nachází v samém srdci Karlovarského kraje, uprostřed města Sokolov. Jde o školu s nejlepším dopravním napojením a s kvalitní výbavou dílenských a laboratorních prostor pro podporu technické a přírodovědné výuky.