Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín

Popis

SZŠ a VOŠZ Zlín je škola s více jak šedesátiletou tradicí. Vyučuje nelékařské zdravotnické obory. Sídlí v moderní budově v blízkosti nemocnice a Domova mládeže.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední zdravotnická škola
Typ školy: Veřejná

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Zdravotnický asistent Prezenční studium
Zdravotnické lyceum Prezenční studium
Ošetřovatel Prezenční studium
Diplomovaný zdravotnický záchranář Dis.
Diplomovaná všeobecná sestra Dis.

Podrobné informace o škole

Vzdělávací program Zdravotnický asistent připravuje žáky pro práci nelékařských zdavotnických oborů, kteří budou poskytovat ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu.

Vzdělávací program Ošetřovatel připravuje žáky pro práci v nemocnicích, ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích. Žáci tohoto oboru získávají během studia znalosti a dovednosti související s poskytováním základní ošetřovatelské péče.

Obor Diplomovaný zdravotnický záchranář připravuje studenty na práci zdravotnického záchranáře na úseku zdravotnické záchranné služby, ARO, akutního příjmu a dle platné legislativy i k výkonu povolání zdravotnického asistenta. 

Obor Diplomovaná všeobecná sestra připravuje studenty na práci všeobecné sestry, která poskytuje ošetřovatelskou péči dospělým a větším dětem ve zdravotnických i sociálních zařízeních a zařízeních komunitní péče.

Žáci a studenti ve škole mají možnost zapojit se do Klubu Zdravušek, společných projektů s UNICEF a Klubu integrovaného záchranného systému. Škola a DM nabízí celou řadu zájmových kroužků. Je organizován masérský kurz. Ubytování je zajištěno v dvoulůžkových pokojích s možností celodenního stravování.

Ostatní informace
Škola v rámci projektů organizuje výměnné praxe žáků, studentů a učitelů v Jeně a Plymouthu. Každoročně je pořádán zájezd do anglicky mluvící země. Škola pořádá zpravidla první pátek v lednu reprezentační ples. Žáci a studenti se pravidleně umísťují na předních místech v soutěžích zejména první pomoci, záchranářských a jiných soutěžích. Na vysoké úrovni je dlouhodobá spolupráce s KNTB, a.s. Zlín., ZZS ZK a HZS ZK.

  • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín
  • Broučkova 372, 760 01 Zlín
  • tel.: 577 008 111
  • e-mail: info@szszlin.cz

Diskuze