Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň

Popis

Navazujeme na tradici ekonomického vzdělávání, které v Chocni započalo roku 1920. Nabízíme široké spektrum uplatnění ve světě podnikání, financí, cestovního ruchu, ve veřejné správě a v oblastech gastronomie. Poskytované vzdělání absolventům otevírá cestu k dalšímu studiu na vyšších odborných a vysokých školách. Spolupracujeme s partnerskými školami v zahraničí, úspěšně se podílíme na projektech financovaných fondy EU. Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně a ubytovat se v domově mládeže.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: http://www.oa-chocen.cz
Facebook: https://www.facebook.com/pages/OA-a-SO%C…685
Zaměření školy: Obchodní akademie, Střední odborná škola, Střední odborné učiliště
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 210

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Střední škola

Obchodní akademie Prezenční studium
Cestovní ruch Prezenční studium
Veřejnosprávní činnost Prezenční studium
Cukrář Prezenční studium
Kuchař - číšník Prezenční studium
Prodavač - prodej a výroba lahůdek Prezenční studium

Dny otevřených dveří

 Středa  18. ledna 2017  13:30 - 17:00 h
 Pátek  10. února 2017  13:30 - 17:00 h

Přijímací řízení

Do prvního ročníku ve školním roce 2017/2018 budeme přijímat do těchto oborů vzdělávání:

Maturitní studium, denní, čtyřleté
63 – 41 – M/02    Obchodní akademie, přijmeme 60 žáků zaměření:

  • Daně a finance
  • Zahraniční obchod
  • Ekonomika sportu

65 – 42 – M/02    Cestovní ruch, přijmeme 30 žáků
68 – 43 – M/01    Veřejnosprávní činnost, přijmeme 30 žáků

Přijímací řízení v roce 2017 probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a způsobem stanoveným vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb.   
Uchazeči budou konat testy z matematiky a z českého jazyka. Testy připraví a vyhodnotí CZVV (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - Cermat). Časový limit konání každého testu bude 60 min, maximální bodový zisk z každého testu bude 50 bodů. 
O kritériích přijetí rozhodne ředitel školy a zveřejní je ve škole a na webových stránkách školy nejpozději do 31. ledna 2017.

Učební obory s výučním listem, denní, tříleté
65 – 51 – H/01    Kuchař – číšník, přijmeme 30 žáků
29 – 54 – H/01    Cukrář, přijmeme 30 žáků
65 – 51 – H/01    Prodavač, zaměření Výroba a prodej lahůdek, přijmeme 30 žáků

Uchazeči budou přijímáni podle výsledků předchozího vzdělávání. Kritéria zveřejníme na tomto místě a na webových stránkách školy nejpozději do 31. ledna 2017.

Přihlášení ke studiu
Přihlášky potvrzené základní školou a lékařem se podávají přímo ředitelství střední školy na adrese T. G. Masaryka 1000, 565 36 Choceň, nejpozději do 1. března 2017.
 

Dny otevřených dveří
Rádi Vás ve škole uvítáme na dnech otevřených dveří:
ve středu 18. ledna 2017 od 13:30 do 17 hodin,
v pátek 10. února 2017 od 13:30 do 17 hodin.
 

Další informace na telefonních číslech:  465 471 338  a  739 048 111.  

V Chocni dne 12. prosince 2016
Mgr. Jaroslav Studnička
ředitel školy

Diskuze