Střední průmyslová škola Loket

Popis

Střední průmyslová škola Loket má dobrou a dlouhodobou tradici v síti středních odborných škol Karlovarského kraje. Při různých příležitostech se přesvědčujeme o tom, že žáci školy jsou pro život dobře připraveni po stránce odborné i občanské a nachází uplatnění na trhu práce. Upřímný zájem o další vývoj školy ze strany absolventů i veřejnosti je pro nás nejen potěšením, ale i povzbuzením do další práce při vzdělávání a výchově techniků v karlovarském regionu.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury KamNaVejšku.cz

brochure

Zaměření školy: Střední průmyslová škola
Typ školy: Veřejná
Počet studentů: 153

Podrobné informace o škole

Obory na SPŠ Loket

18 - 20 - M/01 Informační technologie

Všeobecně vzdělávací předměty rozšiřují a prohlubují znalost žáků ze základní školy a vytvářejí předpoklady pro další odborné vzdělávání žáků.

Žáci si osvojují cizí jazyk – anglický, který má v současné době v informační technologiích a počítačové terminologii dominantní pozici.

Výuka předmětu výpočetní technika je koncipována jako příprava k vykonání závěrečných testů k získání mezinárodního certifikátu na PC (ECDL).

36 - 47 - M/01 Stavebnictví

Obsah studia tvoří předměty všeobecně vzdělávací a předměty odborné. Všeobecně vzdělávací předměty rozšiřují a prohlubují znalosti žáků základní školy a vytvářejí předpoklady pro další odborné vzdělávání žáků.

Žáci si osvojí jeden cizí jazyk – anglický nebo německý - nejen pro potřebu běžné komunikace, ale i pro dorozumívání se se zahraničními spolupracovníky.

26 - 45 - M/01 Telekomunikace

Tento obor bude nově otevřen ve školním roce 2016/ 2017, jako jediný v kraji.

Možnými uplatněními absolventů jsou technik radiokomunikací, přenosových zařízení, telekomunikačních služeb, radiokomunikačních zařízení, spojovacích zařízení, počítačových sítí, výpočetní techniky, dispečer telekomunikačního provozu a kontrolor telekomunikačních zařízení.

více informací na www.spsloket.cz

  • Střední průmyslová škola Loket
  • T. G. Masaryka 3/73, 357 33 Loket
  • tel.: 352 684 084
  • e-mail: spsloket@spsloket.cz

Diskuze