Střední průmyslová škola Hranice

Popis

Škola s tradicí od roku 1946. Vlídné studijní prostředí - moderní učebny, laboratoře a dílny, metody výuky, spolupráce s 220 firmami, Škola doporučená zaměstnavateli 2015 - 1. v kraji ... dobrá škola pro Tebe!

MATURITA: 4 roky: Aplikovaná chemie, Stavební materiály, Nábytkářská a dřevařská výroba, Mechanik strojů a zařízení, Požární ochrana; 2 roky nástavba: Provozní technika, Nábytkářská a dřevařská výroba

VYUČENÍ: 3 roky: Strojní mechanik, Obráběč kovů, Instalatér

 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury KamNaVejšku.cz

brochure

WWW: http://www.sps.hranet.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/SPSHranice/
Twitter: https://twitter.com/SPSHranice
Zaměření školy: Střední průmyslová škola
Typ školy: Veřejná
Počet přijímaných do prvního ročníku: 210
Počet přihlášených: 322
Počet zapsaných: 168
Počet studentů: 548

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Požární ochrana - PO

Požární ochrana - chemický specialista pro integrovaný záchranný systém Prezenční studium
Požární ochrana - stavební specialista protipožární prevence Prezenční studium

Mechanik strojů a zařízení - ME

Mechanik číslicově řízených strojů Prezenční studium

Aplikovaná chemie - CH

Aplikovaná chemie - chemická technologie Prezenční studium
Aplikovaná chemie - analytická chemie Prezenční studium

Nábytkářská a dřevařská výroba - ND a NN

Nábytkářská a dřevařská výroba - ND Prezenční studium
Nábytkářská a dřevařská výroba - 2 leté nástavbové studium po vyučení - NN Prezenční studium

Stavební materiály - SM

Stavební materiály Prezenční studium

Provozní technika - NS

Provozní technika - 2 leté nástavbové studium po vyučení Prezenční studium

Strojní mechanik - ZA

Zámečník, zámečnice Prezenční studium

Obráběč kovů - OK

Obráběč kovů Prezenční studium

Instalatér - IN

Instalatér Prezenční studium

Dny otevřených dveří

sobota 10.09.2016 - 70. výročí SPŠ - 9:00 až 15:00 hodin

pátek 25.11.2016 - 9:00 až 17:00 hodin

sobota 26.11.2016 - 8:00 až 12:00 hodin

pátek 20.01.2017 - 9:00 až 17:00 hodin

sobota 21.01.2017 - 8:00 až 12:00 hodin

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky se nekonají, pouze obory PO, ME a CH konají přijímací testy z matematiky a českého jazyka a literatury, které se zohledňují jako jedno z kritérií přijímacího řízení. Od roku 2017 by se měly konat přijímací zkoušky u všech oborů vzdělání s maturitní zkouškou (PO, ME, CH, ND, SM, NS a NN).

Podrobné informace o škole

Vlídné studijní prostředí - modernizované učebny s dataprojektory, laboratoře a dílny, moderní metody výuky, elektronické třídní knihy, žákovské knížky, ISIC karty pro všechny školní systémy (vstupy a průchody, docházka, kopírování, tištění, jídelna, kantýna, řada slev), vlastní šatní skříňka, možnost parkování motocyklů a byciklů. Velká část odborného výcviku a odborné praxe probíhají v odborných firmách a institucích. Žáci oborů ME, CH, ZA a OK mohou při dodržení podmínek získat stipendium Olomouckého kraje. V oborech ME, ND, IN, OK a ZA žáci mohou získat také firemní stipendia od větších firem. Škola má vlastní ubytovací zařízení pro 160 žáků, profesionální způsob stravování ve školní restauraci, kantýnu, nabízí ve svých prostorách bohaté sportovní, kulturní a odborné vyžití žáků. Velká část žáků absolvuje alespoň jednu dvoutýdenní odbornou praxi v zahraničí v rámci programu Erasmus+ (doposud Německo, Slovensko, Velká Británie, Finsko, Litva, Malta, Portugalsko a připravuje se i Irsko). Žáci absolvují různé kurzy (adaptační, sportovně-turistický, lyžařský a snowboardový, záchrany tonoucího, plavání, windsurfingu, různé svářečské a jiné odborné), lyžařský a snowboardový kurz se koná také v rakouských Alpách v Innsbrucku. Žáci mohou získat v Autoškole SPŠ Hranice jakékoliv řidičské oprávnění v rámci nepovinné výuky. Žáci se účastní různých soutěží, ti nejlepší jsou vyhodnoceni po maturitě nebo vyučení Hospodářskou komorou České republiky. Žákům je k dispozici psycholožka, wi-fi připojení, studentské programy, počítače, možnost účasti na zájezdech: Vídeň, Budapešť, Osvětim, Anglie+Londýn, Francie+Paříž, Itálie+Řím a Benelux. Více na Facebooku popř. webu školy a při dnech otevřených dveří.

Diskuze