ART ECON - Střední škola, s.r.o.

Popis

ART  jako umění, které je inspirativním základem odborné výuky mnohých našich oborů.

ECON   jako ekonomika a její vybrané vyučované oblasti jako příprava pro praktické uplatnění našich absolventů na trhu práce i v životě.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Soukromá

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Grafický design

Grafika médií a tisku Prezenční studium
Grafika v reklamní praxi Prezenční studium
Fotografie v reklamní praxi Prezenční studium

Veřejnosprávní činnost

Státní služba a správa řízení Prezenční studium
  • ART ECON - Střední škola, s.r.o.
  • Prostějov

Diskuze