Střední škola Horní Bříza

Popis

Hornobřízská střední škola byla založena v r. 1949 jako odborné učiliště Západočeských keramických závodů. V současnosti je moderním vzdělávacím zařízením, jehož zřizovatelem je Plzeňský kraj. Kapacita školy je 280 žáků, součástí školy je domov mládeže, stravovací zařízení a samozřejmě dílny pro praktické vyučování žáků. Dosud ve škole získalo střední vzdělání s výučním listem nebo maturitou téměř 5000 absolventů.

V rámci produktivní činnosti žáci vyrábí dekorativní a zahradní keramiku, hrnčířské kruhy a další zámečnické, případně elektrotechnické výrobky podle přání zákazníků a za výhodné ceny. Ve škole si lze objednat i práce stavební, zejména pak obkladačské. V závislosti na produktivní činnosti jsou žákům poskytovány měsíční odměny. Od druhého ročníku mohou žáci vykonávat produktivní činnosti na smluvních pracovištích podnikatelských subjektů – firem.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná

Přijímací řízení

Každoročně jsou žáci a uchazeči přijímáni, zpravidla bez přijímacích zkoušek, do těchto oborů vzdělání:  

Čtyřleté maturitní:

 • 82-51-L/04  Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky – ŠVP Umělecký keramik
 • 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky – ŠVP Kamnářství  

Tříleté učební

 • 28-57-H/01  Výrobce a dekoratér keramiky – ŠVP Keramik
 • 23-51-H/01  Strojní mechanik – ŠVP Zámečník
 • 26-51-H/01  Elektrikář – ŠVP Elektrikář
 • 36-67-H/01  Zedník – ŠVP Obkladač
 • 36-67-H/02  Kamnář – ŠVP Kamnář
 • 26-51-E/01  Elektrotechnické a strojně montážní práce - ŠVP Elektrotechnické a strojně montážní práce

Podrobné informace o škole

Teoretické vyučování

Teoretické vyučování se skládá ze všeobecně vzdělávacích předmětů, z teoretických odborných předmětů a z praktického vyučování ( odborného výcviku). Ve všeobecně vzdělávacích předmětech si žáci rozšiřují a upevňují znalosti získané základní školou, v odborných předmětech a v odborném výcviku pak získávají znalosti a dovednosti nutné ke zvládnutí příslušného oboru vzdělání, uplatnění v praxi a v dalším studiu. K uživatelskému zvládnutí výpočetní techniky slouží dvě odborné učebny ICT, tři interaktivní tabule Smart Board, žáci mají přístup k internetu i v mimoškolní době. Celou datovou síť školy tvoří více než 40 PC.

Státní maturita a závěrečné zkoušky

Od školního roku 2010-11 skládají žáci maturitních oborů vzdělání společnou část maturitní zkoušky ( tzv. státní maturitu), většina žáků tříletých učebních skládá  závěrečné zkoušky podle jednotného zadání, vypracovaného Národním ústavem  pro vzdělávání ( MŠMT). Ve školním roce 2010 - 2011 vykonalo maturitní zkoušku 11 studentů maturitní nástavby ( dálkové) s úspěšností  91%což je vynikající výsledek v porovnání s ostatními školami, které maturitní nástavbové studium mají ve své nabídce.Tento výsledek řadí školu na 1. místo v PK v matematice a 2. místo v ČJ v netechnických oborech vzdělání, na 57 místo v ČR v ČJ z 2830 hodnocených tříd a na 45 místo v ČR v M z 1486 hodnocených tříd.

Také ve školním roce 2011-2012 zvládli uchazeči maturitní zkoušku úspěšně. Všichni absolventi maturitní nástavby Keramický průmysl vykonali maturitu úspěšně ( 100%), což je při dálkové formě studia vynikající výsledek. Absolventi maturitního oboru Uměleckořemeslné zpracování keramiky zvládli maturitu s úspěšností 80%, což je rovněž velice dobrý výsledek, přitom dvěma z nich chyběly k úspěchu 1-2 body a proto požádali CERMAT o přezkum svých maturitních prací.

Dne 15. května 2013 zveřejnil Cermat výsledky společné části MZ v jarním zkušebním období. I ve školním roce 2012-2013 navázali maturanti na výborné výsledky předchozích dvou maturitních ročníků a společnou část MZ úspěšně vykonalo 90% žáků. Maturitními předměty byly český jazyk, německý jazyk a matematika (jedna žákyně). Profilová část MZ z předmětů český jazyk, německý jazyk a technologie sebude konala od 27. do 29. května 2013. Součástí MZ byla i obhajoba praktické maturitní práce. Závěrečné zkoušky žáků v tříletých (učebních) oborech proběhly od 10. do 21. června 2013.

 

 


 

Volný čas

Výborné podmínky mají žáci, ale i široká veřejnost pro sport a tělovýchovu. Škola má dobře vybavenou tělocvičnu – sportovní halu, největší v okrese Plzeň – sever, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, běžeckou dráhu s doskočištěm, i posilovnu. Z grantu Nadačního fondu Tesco byla na začátku školního roku  2011 - 12 posilovna nově vybavena zařízením v hodnotě cca 100 tis. Kč.  S ohledem na ubytovací kapacity domova mládeže a vlastní stravovací zařízení je areál hornobřízské střední školy ideálním místem pro letní soustředění sportovních oddílů a tělovýchovných jednot, tím spíše, že areál je situován v klidné části města, nedaleko lesa i železniční stanice a platí zde plzeňský integrovaný systém hromadné dopravy. Každoročně využívá možnosti ubytování ve SŠ více než 3800 osob.

 • Střední škola Horní Bříza
 • U Klubu 302, 330 12 Horní Bříza
 • tel.: 377 955 119
 • e-mail: info@stredniskolahb.cz

Diskuze