Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, Karla IV. 13

Video

Střední průmyslová škola elektrotechnická Pardubice poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou v oblastech slaboproudé elektrotechniky a informačních technologií.

1. září 2013 došlo ke splynutí školy se Střední odbornou školou elektrotechnickou a strojní a Středním odborným učilištěm, Do Nového 1131, Pardubice. Tato část nově vzniklé školy se vyznačuje nabídkou elektrotechnického vzdělání s výraznou podporou praktické oblasti výuky.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.spse.cz
Facebook: https://www.facebook.com/pages/St%C5%99e…291
Zaměření školy: Střední průmyslová škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 450
Počet studentů: 1080
Počet absolventů od roku založení: 10000

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Obory M - čtyřleté maturitní obory

Průmyslová automatizace Prezenční studium
Telekomunikace Prezenční studium
Elektrotechnika - komunikační systémy a řídicí systémy Prezenční studium
Informační technologie - programování a hardware, grafika a webdesign Prezenční studium

Obory L - čtyřleté maturitní obory

Mechanik elektrotechnik Prezenční studium

Obory H - tříleté učební obory

Elektromechanik pro zařízení a přístroje Prezenční studium
Elektrikář Prezenční studium

Obory L - dvouletý nástavbový studijní obor

Provozní elektrotechnika - nástavba Prezenční studium

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří:

 • Pátek 4. 11. 2016 od 15:00 do 18:00 (Karla IV.)
 • Sobota 5. 11. 2016 od 9:00 do 12:00 (Karla IV.)
 • Sobota 3. 12. 2016 od 9:00 do 12:00 (Do Nového)
 • Sobota 10. 12. 2016 od 9:00 do 12:00 (Karla IV.)
 • Sobota 14. 1. 2017 od 9:00 do 12:00 (Karla IV.)

Přijímací řízení

Viz www stránky školy: http://spse.cz/podminky-ss.php

Podrobné informace o škole

Škola je umístěna přímo v centru Pardubic a řadí se mezi školy s nejkvalitnějším vybavením v oblasti informačních technologií. Ve státní části maturitní zkoušky patří žáci školy k nejúspěšnějším mezi odbornými školami v celé České republice.

Díky splynutí obou škol došlo k vytvoření největší střední školy v Pardubickém kraji, která zajišťuje celou šíři elektrotechnického vzdělání na středoškolské úrovni, od čistě čtyřletých studijních oborů zakončených maturitou (obory M), přes praktičtěji zaměřené čtyřleté obory s menším podílem teoretické výuky zakončené maturitní zkouškou (obory L) až po tříleté učební obory (obory H). Pro všechny obory disponuje škola kvalitními pedagogy i mistry odborného výcviku a svoji vzdělávací nabídkou dovoluje každému uchazeči o studium zvolit si elektrotechnický obor s vhodným rozsahem teoretické a praktické složky vzdělání.

Ke studiu na vyšší odborné škole mohou být přijati studenti, kteří absolvovali střední školu a úspěšně složili maturitní zkoušku.

Studium je zakončeno absolutoriem a absolventi jsou oprávněni užívat titul diplomovaný specialista (DiS).

 • Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, Karla IV. 13
 • SPŠE a VOŠ Pardubice
 • Karla IV.13, 53002 Pardubice
 • tel.: 466 614 788
 • e-mail: spse@spse.cz
 • www.spse.cz

Diskuze