Střední odborná škola Olomouc spol. s.r.o.

Popis

Škola byla založena v roce 1991.

SOŠ Olomouc spol. s r. o. získala roku 2008 statut Fakultní školy Pdf Univerzity Palackého v Olomouci.

Již více než 1200 absolventů denního, dálkového i pomaturitního studia,  získalo na naší škole střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

72-41-M/01 INFORMAČNÍ SLUŽBY A MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE

Přijímací řízení

 • pro hochy i dívky po ukončení 9. třídy ZŠ,
 • do průměru 2,0 v 9. třídě ZŠ bez přijímacích zkoušek,
 • nad průměr 2,0 - test z českého jazyka,
 • školné 14.800,-- /školní rok (platbu je možné rozložit do splátek),
 • možnost pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a na vysokých školách.

Podrobné informace o škole

Žákům mimořádně nadaným, aktivním sportovcům, či žákům mimořádně vytíženým dalšími aktivitami (uměleckými, vědeckými ...) umožníme individuální studijní plán.

Škola je otevřená i žákům se zdravotním omezením či zdravotním postižením. Dlouhodobě úspěšně pracujeme s žáky s diagnózami poruch učení, ADHD, smyslově či tělesně postiženými.

Samozřejmostí je důsledný individuální přístup při zachování nároků na studijní výsledky.

Obory jsou vhodné pro uchazeče, kteří nevolí technické, matematické a přírodovědné obory.

Zajímavá je maturita z předmětu právo v oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost.

Nabízíme:

 • obory s budoucností,
 • studium na úspěšné škole – Česká školní inspekce školu ohodnotila nejvyšším možným ohodnocením jako školu nadprůměrnou,
 • přátelské ovzduší, individuální přístup k žákům.

 

 • Střední odborná škola Olomouc spol. s.r.o.
 • Řepčínská 239/101, 779 00 Olomouc
 • tel.: 585 411 935, 605 967 554
 • e-mail: skola@skolaodborna.cz

Diskuze