Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk

Popis

SOŠ a SOU Nymburk, je centrem odborné přípravy oborů strojních, elektro a ekonomických v oblastech středního a celoživotního vzdělávání. Nabízíme studijní obory zakončené maturitní zkouškou a obory středního vzdělání s výučním listem i obory pro žáky se zdravotním znevýhodněním. Kromě toho nabízíme možnost rozšíření kvalifikace v rámci celoživotního vzdělávání formou kurzů a školení.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední odborná škola, Střední odborné učiliště
Typ školy: Veřejná
Počet přijímaných do prvního ročníku: 506
Počet studentů: 450

Dny otevřených dveří

Školu lze navštívit kdykoliv po předchozí domluvě. 

Přijímací řízení

Kritéria pro přijímací řízení ve školním roce 2018/2019 (na školní rok 2019/20)

 

 

Pro 4 - leté maturitní obory určené absolventům základních škol: 


Základní kritérium - průměrný prospěch a v 1. kole výsledek jednotných přijímacích zkoušek

                         (*výjimka viz. poznámky) 


Průměrný prospěch – max. 100 bodů - v 1. pololetí 8. ročníku – 1,00 – 30 bodů; 3,50 – 0 bodů 
                                                               v 2. pololetí 8. ročníku - 1,00 – 30 bodů; 3,50 – 0 bodů
                                                               v 1. pololetí 9. ročníku - 1,00 – 40 bodů; 3,50 – 0 bodů

 

Uchazeči s průměrem horším než 3,50 získají záporné body. Počet bodů se s průměrem lineárně snižuje. 
 

Jednotná přijímací zkouška – max. 100 bodů - český jazyk a literatura – 0 – 50 bodů1)
                                                                                              matematika – 0 – 50 bodů

 

1)U uchazečů, kteří splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury škola ověří znalost českého jazyka pohovorem dle § 20 odst. 4 školského zákona. Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné zkoušky a těch částí školní přijímací zkoušky, které ověřují znalost českého jazyka. Uchazeči jsou pak zařazeni do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů.

Body za průměrný prospěch budou vynásobeny koeficientem 0,4 a za přijímací zkoušky koeficientem 0,6.


Bodová hranice pro přijetí podle základního kritéria bude stanovena po zpracování přihlášek do 1. kola přijímacího řízení a dále vždy po zpracování přihlášek v dalších kolech.

 
Uchazeči vzdělávající se podle RVP pro základní školy s podpůrnými opatřeními od stupně 3 (žáci s LMP), podle RVP pro základní školy speciální a uchazeči vycházející z nižšího než 9. ročníku ZŠ, nebudou na maturitní obory přijati.

V případě bodové shody rozhodují pomocná kritéria. 

Pomocná kritéria 
- lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky (1. kolo) v pořadí -  celkem, matematika, český jazyk a literatura

- osobní pohovor (0-10 bodů)

Předpokladem nástupu ke studiu je prokázání úspěšného absolvování 9. ročníku základní školy.
 

 

 

 

 

 


Pro 3 - leté učební obory určené absolventům základních škol:


Základní kritérium - průměrný prospěch (*výjimka viz poznámky) 

 

Průměrný prospěch – max. 100 bodů - v 1. pololetí 8. ročníku – 1,00 – 30 bodů; 3,50 – 0 bodů 
                                                               v 2. pololetí 8. ročníku - 1,00 – 30 bodů; 3,50 – 0 bodů
                                                               v 1. pololetí 9. ročníku - 1,00 – 40 bodů; 3,50 – 0 bodů

 

Uchazeči s průměrem horším než 3,50 získají záporné body. Počet bodů se s průměrem lineárně snižuje. Pokud se žák hlásí z nižšího než 9. ročníku, je mu za chybějící vysvědčení přidělen průměrný prospěch 5,00.


Bodová hranice pro přijetí podle základního kritéria bude stanovena po zpracování přihlášek do 1. kola přijímacího řízení a dále vždy po zpracování přihlášek v dalších kolech.

 
Uchazečům, kteří se vzdělávají podle RVP pro základní školy s podpůrnými opatřeními od stupně 3 (žáci s LMP), podle RVP pro základní školy speciální, je u učebních oborů typu „H“ odečteno 50 bodů.  U učebních oborů typu „E“ se body neodečítají.

 

V případě bodové shody rozhoduje pomocné kritérium.

Uchazeči, kteří nesplní základní kritérium, mohou být přijati na základě individuálního posouzení pomocného kritéria. 


Pomocné kritérium – osobní pohovor (0-10 bodů)
 

 

Pro nástavbové obory – denní i dálková forma studia:

 
Základní kritérium - průměrný prospěch a v 1. kole výsledek jednotných přijímacích zkoušek.
                                    (*výjimka viz poznámky) 


Průměrný prospěch – max. 100 bodů - v 1. pololetí 3. ročníku – 1,00 – 30 bodů; 3,50 – 0 bodů 
                                                              

Uchazeči s průměrem horším než 3,50 získají záporné body. Počet bodů se s průměrem lineárně snižuje. 
U oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání se uchazečům z učebních oborů kategorie „E“ odečítá za průměrný prospěch 50 bodů.

           
Jednotná přijímací zkouška – max. 100 bodů - český jazyk a literatura – 0 – 50 bodů1)
                                                                                              matematika – 0 – 50 bodů

 

1)U uchazečů, kteří splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury škola ověří znalost českého jazyka pohovorem dle § 20 odst. 4 školského zákona. Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné zkoušky a těch částí školní přijímací zkoušky, které ověřují znalost českého jazyka. Uchazeči jsou pak zařazeni do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů.

Body za průměrný prospěch budou v 1. kole vynásobeny koeficientem 0,4 a body za přijímací zkoušky koeficientem 0,6.


Bodová hranice pro přijetí podle základního kritéria bude stanovena po zpracování přihlášek do prvního kola přijímacího řízení a dále vždy po zpracování přihlášek v dalších kolech. 

 

V případě bodové shody rozhodují pomocná kritéria.

 
Pomocná kritéria 
- lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky (1. kolo) v pořadí -  celkem, matematika, český jazyk a literatura
- osobní pohovor (0-10 bodů)
 

 

Pro zkrácené studium učebních oborů (studium pro absolventy středních škol - podmínkou je maturitní vysvědčení nebo výuční list) – denní forma studia

Základní kritérium - průměrný prospěch v 1. pololetí ve 4. ročníku maturitního studia nebo průměrný prospěch v 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru 1,00 – 100 bodů; 3,50 – 0 bodů. Uchazeči s průměrem horším než 3,50 získají záporné body. Počet bodů se s průměrem lineárně snižuje. (*výjimka viz. poznámky) 


- dále uchazeči s maturitním a vyšším vzděláním v oboru dané kategorie – (+ 25 bodů)
- dále uchazeči s maturitním vzděláním v jiném oboru a vyučení v oboru dané kategorie – (+ 15 bodů)

 

Bodová hranice pro přijetí podle základního kritéria bude stanovena po zpracování přihlášek do prvního kola přijímacího řízení a dále vždy po zpracování přihlášek v dalších kolech. 

 

Uchazeči, kteří nesplní základní kritérium, mohou být přijati na základě individuálního posouzení pomocného kritéria. 

 

Pomocné kritérium - osobní pohovor (0-10 bodů)
 

 

 

Poznámky: *

1) Škola si vyhrazuje právo neotevřít příslušný obor vzdělání a nepřijmout uchazeče, i když splnili podmínky přijímacího řízení, pokud bude počet uchazečů menší než 15 u maturitních oborů a menší než 10 u nematuritních oborů.

2) U uchazečů, kteří na naší škole již studovali a své studium předčasně ukončili z jakéhokoliv důvodu, se žádost bude posuzovat individuálně. Přihlížet se bude k předchozímu průběhu studia na naší škole a podle jeho průběhu budou uchazeči odečteny body  

 - 100b za ukončení na výzvu nebo vyloučení (včetně zahájení řízení)
 -  80b za podmíněné vyloučení
 -  50b za důtku ředitele školy
 -  30b za nižší výchovná opatření

 

 

 

Plánovaný počet přijímaných žáků:

 

     

Počet tříd (skupin)

Obory vzdělání SŠ

Kód oboru

Plánovaný počet přijímaných žáků

Elektrotechnika

26-41-M/01

30

1

Ekonomika a podnikání

63-41-M/01

30

1

Strojní mechanik

23-51-H/01

30

1

Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01

60

2

Elektrikář silnoproud

26-51-H/02

30

1

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

26-52-H/01

30

1

Opravář zemědělských strojů

41-55-H/01

30

1

Operátor skladování

66-53-H/01

30

1

Potravinářská výroba

29-51-E/01

14

1

Malířské a natěračské práce

36-57-E/01

14

1

Zednické práce

36-67-E/01

14

1

Stravovací a ubytovací služby

65-51-E/01

14

1

Provozní technika

23-43-L/51

30

1

Provozní technika - dálková forma

23-43-L/51

30

1

Provozní elektrotechnika

26-41-L/52

30

1

Provozní elektrotechnika - dálková forma

26-41-L/52

30

1

Podnikání

64-41-L/51

30

1

Podnikání - dálková forma

64-41-L/51

30

1

 

 

Podrobné informace o škole

    Jsme škola s pestrou škálou maturitních oborů (strojírenství, elektrotechnika, ekonomika a podnikání) i učebních oborů (automechanik, opravář zemědělských strojů, zámečník, obráběč kovů, klempíř, elektrikář silnoproud, elektromechanik, sklář – brusič skla, operátor skladování a prodavač). Najdete u nás i obory  pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ( cukrářské práce, kuchařské práce, zednické práce, malířské a natěračské práce).  U vybraných oborů mají žáci možnost během třech let studia v rámci stipendijního programu Středočeského kraje získat finanční příspěvek až 24 tisíc korun. Je možný i přestup mezi jednotlivými obory.

     Po získání výučního listu lze  u nás pokračovat v denním i dálkovém nástavbovém studiu (provozní technika, provozní elektrotechnika a podnikání).

      Jsme aktivní i na poli dalšího vzdělávání dospělých, doškolujeme profesionální řidiče, můžete u nás absolvovat svářečské kurzy, školení vyhlášky 50/78  Sb., kurzy měření emisí a další rekvalifikace.

     Naším cílem je co nejtěsnější provázanost výuky s praxí. Neustále modernizujeme jak systém výuky,tak vybavení školy. V areálu školy se dostavuje nová budova pro dílny odborného výcviku, včetně moderního vybavení v ceně téměř 50 milionů korun. Díky tomu bude od příštího školního roku probíhat odborná i teoretická výuka v jednom areálu.

      Další velkou výhodou naší školy je spolupráce s více než šedesáti regionálními firmami, která našim absolventům pomáhá držet krok v jednotlivých oborech. V novém systému výuky se firmy zapojují do tvorby osnov učebních oborů. Naši žáci ve firmách získávají zkušenosti žádané na trhu práce.  Atraktivní je  pro ně i možnost finanční odměny za produktivní práci ve firmě. Největším bonusem jsou nabídky budoucího zaměstnání pro ty, kteří se osvědčí při průběžné praxi. Jedná se např. o firmy AZ Elektrostav Nymburk, JDK Nymburk, Jablotron a.s., ABB Elektro Praha, Bosch ČR, a.s., AUTO KELLY, DRUPOL Nymburk, Univer Trutnov, PEKASS Milovice, BRAMKO Semice, Pěstitel Stratov, Maschinenfabrik NIEHOFF, LINDE WIEMANN, MISAN s.r.o., BENEŠ a LÁT, a.s. a další.

          Potvrzením kvalitní přípravy našich učňů jsou úspěchy v regionálních i celostátních soutěžích odborných dovedností.

  • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk
  • V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk
  • tel.: 325 512 154, 325 512 182, 325 514 263
  • e-mail: cop@copnb.cz

Diskuze