Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

PopisStřední škola technická v Mostě je komplexním vzdělávacím zařízením v České republice. Vyučují se zde 3leté a 4leté obory zaměřené zejména na oblast strojírenství, elektrotechniky, stavebnictví, ekonomiky, administrativy a výpočetní techniky. Dále obory zaměřené na chov koní a jezdecký sport a obor Bezpečnostně právní činnost.

 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Prezenční studium

Kód oboru: 26-41-M/01, ŠVP: POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY, Délka studia: 4 Prezenční studium
Kód oboru: 23-45-L/01, ŠVP: MECHANIK SEŘIZOVAČ - MECHATRONIK (se zaměřením na NC a CNC stroje), Délka studia: 4 Prezenční studium
Kód oboru: 36-47-M/01, ŠVP: POZEMNÍ STAVITELSTVÍ, Délka studia: 4 Prezenční studium
Kód oboru: 26-51-H/01, Elektrikář ŠVP: ELEKTRIKÁŘ, Délka studia: 3 Prezenční studium
Kód oboru: 36-52-H/01, ŠVP: INSTALATÉR, Délka studia: 3 Prezenční studium
Kód oboru: 41-53-H/02, ŠVP: JEZDEC A CHOVATEL KONÍ, Délka studia: 3 Prezenční studium
Kód oboru: 23-68-H/01, ŠVP: AUTOMECHANIK, Délka studia: 3 Prezenční studium
Kód oboru: 36-66-H/01, ŠVP: MONTÉR SUCHÝCH STAVEB, Délka studia: 3 Prezenční studium
Kód oboru: 23-56-H/01, ŠVP: OBRÁBĚČ KOVŮ, Délka studia: 3 Prezenční studium
Kód oboru: 66-53-H/01, ŠVP: OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ - LOGISTIK, Délka studia: 3 Prezenční studium
Kód oboru: 23-51-H/01, ŠVP: STROJNÍ MECHANIK (STROJAŘ, POTRUBÁŘ), Délka studia: 3 Prezenční studium
Kód oboru: 23-65-H/03, ŠVP: STROJNÍK SILNIČNÍCH STROJŮ, Délka studia: 3 Prezenční studium
Kód oboru: 33-56-H/01, ŠVP: TRUHLÁŘ – DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE, Délka studia: 3 Prezenční studium
Kód oboru: 36-67-H/01, ŠVP: ZEDNÍK – OBKLADAČ, Délka studia: 3 Prezenční studium
Kód oboru: 41-52-E/01, ŠVP: ZAHRADNICKÉ PRÁCE, Délka studia: 3 Prezenční studium
Kód oboru: 36-67-E/01, ŠVP: ZEDNICKÉ PRÁCE, Délka studia: 3 Prezenční studium
Kód oboru: 68-42-M/01, ŠVP: BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST, Délka studia: 4 Prezenční studium

Dálkové studium

Kód oboru: 63-41-M/01, ŠVP: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ, Délka studia: 5 Prezenční studium
Kód oboru: 26-51-H/02, ŠVP: ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD, Délka studia: 3 Prezenční studium

Podrobné informace o škole

Střední škola technická v Mostě je komplexním vzdělávacím zařízením v České republice. Vyučují se zde 3leté a 4leté obory zaměřené zejména na oblast strojírenství, elektrotechniky, stavebnictví, v neposlední řadě též ekonomiky, administrativy a výpočetní techniky. Od školního roku 2010-211 byly otevřeny obory zaměřené na chov koní a jezdecký sport a obor Bezpečnostně právní činnost, ve kterém se žák připravuje na povolání se znalostí právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti.

Nedílnou součástí celého komplexu je teoretické vyučování,odborný výcvik, domov mládeže a školní jídelna. V prostorách odborného výcviku se organizuje nejen vzdělávání žáků, ale i dospělých formou rekvalifikačních a odborných kurzů, školení a seminářů.

V průběhu studia škola umožňuje svým žákům získat řidičské oprávnění, svářečský průkaz, osvědčení znalosti vyhlášky č. 50, absolvování paličského kurzu, kurzu svařování plastů apod..

Škola je významným partnerem několika vzdělávacích zařízení ze zahraničí, úřadů práce a institucí. Aktivně se podílí na řešení problémů nezaměstnanosti a deficitu ve vzdělání obyvatelstva v našem regiónu.

Realizovala několik významných projektů v rámci programů EU na národní i mezinárodní úrovni, zaměřených na další vzdělávání a získávání zkušeností v oboru formou stáží pro žáky a výměnných pobytů pedagogů. Kromě projektů, ve kterých figuruje jako předkladatel, je naše škola též partnerem v několika projektech, ve kterých využívá svých zkušeností z projektové činnosti.

Naše škola disponuje rozsáhlými prostory pro studium, výuku či doplnění vzdělání, ale též pro sportovní a zájmové činnosti. Probíhá postupná modernizace všech prostor školy, v roce 2015 se podařilo školu kompletně zateplit, vybavit učebny a laboratoře moderním nábytkem a zařízením. Do 31.08.2016 bude provedena modernizace vnitřních prostor domova mládeže a v roce 2017 počítáme s kompletní rekonstrukcí dílen praktického vyučování - nyní se dokončuje projektová dokumentace.

Obr. Škola před zateplením s novým atletickým stadionem.

  • Střední škola technická, Most, příspěvková organizace
  • Dělnická 21, 43401 Most
  • tel.: 476137111
  • e-mail: sstmost@sstmost.cz

Diskuze