Střední odborná škola a střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35, Brodce

Popis

SOŠ a SOU působí na zámku v Horkách nad Jizerou (na trase Mladá Boleslav – Brandýs nad Labem), ke škole jezdí pravidelné autobusové spoje. Náklady na jízdné žákům hradí Středočeský kraj. Zřizovatelem školy je Středočeský kraj a má více než šedesátiletou tradici. 

Škola vyučuje čtyřleté maturitní studijní obory: Cestovní ruch, Gastronomie a tříleté učební obory: Cukrář, Kuchař-číšník, Zahradník, Zemědělec-farmář. 

 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední odborná škola, Střední odborné učiliště
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 30

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Střední vzdělávání s maturitou

Cestovní ruch Prezenční studium
Gastronomie Prezenční studium

Střední vzdělávání s výučním listem

Kuchař-číšník Prezenční studium
Cukrář Prezenční studium
Zemědělec-farmář Prezenční studium
Zahradník Prezenční studium

Podrobné informace o škole

Do každého oboru přijme škola od 1.9.2016 30 žáků.

Pro zajištění kvalitní výuky slouží počítačové učebny, prezentační a projektové učebny, gastrostudio, cukrářská dílna, cvičné kuchyně, učebny stolničení, zámecká vinárna, zahradnictví, vazárna květin, dílny pro opravy mechanizace a další pracoviště. Všichni žáci na učebnách mají volný přístup k internetu. V gastronomických oborech probíhají kurzy studené kuchyně, vykrajování, sommelierský, baristický, barmanský, kurz přípravy moučníků a slavnostních cukrářských výrobků. Po získání dovedností ve škole si žáci rozšiřují své odborné návyky na praxi ve vybraných firmách regionu. Na odborném výcviku jsou žáci odměňováni za produktivní činnost. Žáci oboru Zemědělec-farmář absolvují bezplatně kurz k získání řidičského oprávnění sk. B, C a T, kurz obsluhy hydraulických mechanismů a sklízecích mlátiček. Žáci oboru Zahradník absolvují kurzy aranžérské a floristické, tradičních řemesel a včelařství. Žákům oboru Zemědělec-farmář a Zahradník je poskytováno stipendium z rozpočtu Středočeského kraje. Žáci se pravidelně úspěšně účastní odborných soutěží. Součástí přípravy je zapojení žáků do veletrhů cestovního ruchu a do cateringu, jehož vrcholem je realizace exkluzivních akcí, například příprava gastronomicko-společenských slavností na Pražském hradě. Všichni se dokáží pobavit při Horkyfestu, volbě MISS a Gentlemana školy, při vánočních programech a mnoha dalších akcích (poznávací kurzy, lyžařský kurz, sportovní kurzy, divadelní představení, kulturní zájezdy, exkurze). Pravidelně je vydáván školní časopis SOUHRA. V rámci programu Evropské unie Erasmus+ vyjíždí každoročně bezplatně jedna pětina žáků na zahraniční stáže do SRN, Rakouska, na Kypr, do Itálie, do Velké Británie a do Vysokých Tater na Slovensku. Za tuto činnost byla škole udělena Evropská cena kvality a česká Pečeť kvality projektů. Součástí školy je také školní jídelna, svačinový bufet a domov mládeže s bohatou zájmovou činností z oblasti sportu, chovu koní a včel, dramatické i výtvarné výchovy. Absolventi nacházejí po ukončení školy bez problému pracovní uplatnění v ČR i v zahraničí. Škola má statut cvičné školy pro pedagogickou praxi ČZÚ v Praze a je zapojena v několika vzdělávacích evropských projektech.

  • Střední odborná škola a střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35, Brodce
  • Horky nad Jizerou 35, 294 73 Mladá Boleslav
  • tel.: 326312234
  • e-mail: souhorky@souhorky.cz

Diskuze