Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Popis

Naše organizace má více než padesátiletou historii, během které prošla nejrůznějšími etapami vývoje. V současné době jsme jedinou technickou školou v okrese Kroměříž a zároveň pilotní školou pro auto obory ve Zlínském kraji, zaměstnáváme přes sedmdesát pracovníků a ve třinácti oborech každoročně připravujeme na šest set žáků.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přihlášených: 314
Počet zapsaných: 177
Počet studentů: 645

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Studijní obory (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

Mechanik seřizovač Prezenční studium
Autotronik Prezenční studium
Elektrotechnika Prezenční studium

Učební obory (střední vzdělání s výučním listem)

Karosář Prezenční studium
Obráběč kovů Prezenční studium
Strojní mechanik Prezenční studium
Mechanik opravář motorových vozidel Prezenční studium
Elektrikář Prezenční studium
Autoelektrikář Prezenční studium
Instalatér Prezenční studium
Opravář zemědělských strojů Prezenční studium
Elektrotechnické a strojně montážní práce Prezenční studium

Nástavbové studium (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

Provozní technika Prezenční studium
Provozní elektrotechnika Prezenční studium

Přijímací řízení

Z celkového počtu 330 podaných přihlášek (ve třech kolech přijímacího řízení) bylo vyhověno 314 uchazečům – vydáno kladné rozhodnutí ředitele školy. Následně bylo odevzdáno celkem 177 zápisových lístků.

Bez přijímacích zkoušek (UO + NS) bylo přijatocelkem 248 uchazečů, z toho 132 odevzdalo zápisový lístek.

Přijímací zkoušky - PZ (SCIO testy) konalo celkem 78 uchazečů, z toho uspělo a bylo přijato 66 uchazečů, 12 uchazečů neuspělo – nedosáhli potřebných bodů k přijetí, 4 uchazeči se nedostavili k vykonání přijímací zkoušky.

4 uchazeči vzali zpět zápisové lístky z důvodu přijetí na odvolání (na jinou školu).

Podrobné informace o škole

1. Školské zařízení:
Střední škola – Centrum odborné přípravy
technické Kroměříž
Nábělkova 539
767 01 Kroměříž

Místo výkonu práce:
Na Lindovce 1463
767 01 Kroměříž

2. Zřizovatel:
Zlínský kraj
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

3. Ředitel školy:
Ing. Bronislav Fuksa

Statutární zástupce:
Ing. Luděk Kozárek

4. Kontakt na zařízení:
telefon: 573 308 211, 573 308 212
fax: 573 335 215
e-mail: copt@coptkm.cz
www.coptkm.cz

5. Datum založení školy:
11. 07. 1941

Datum zařazení do sítě škol:
01. 09. 1996

Datum poslední aktualizace v síti:
5. 12. 2013, č.j. MSMT - 42656/2013-1

6. Součásti školy:
Střední odborné učiliště technické
IZO: 130 002 178
Kapacita: 850 žáků
Střední odborná škola technická
IZO: 107 870 347
Kapacita: 120 žáků
Školní jídelna
IZO: 110 029 780
Kapacita: neuvádí se

  • Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž
  • Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž
  • tel.: 573 308 211
  • e-mail: copt@coptkm.cz

Diskuze