Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy

Popis

Naše škola, dříve Střední zemědělská škola, Klatovy, nyní Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, je jedna z nejstarších svého druhu, vznikla v roce 1872. Po celou svoji historii se snaží vzdělávat a vychovávat odborníky pro zemědělství a potravinářství. Změny posledních let přinutily i naši školu k reakci na nové podmínky.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední odborná škola, Střední zemědělská škola
Typ školy: Veřejná

Podrobné informace o škole

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, vznikla sloučením Střední zemědělské školy, Klatovy, a Středního odborného učiliště potravinářského a služeb, Klatovy. Došlo k rozšíření nabídky studijních a učebních oborů, které se zaměřují na přírodu, venkov, veřejnou správu a potravinářství, gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch. Také okruh vzdělávaných se rozšiřuje o dospělé a při SŠZP se začíná naplňovat cíl celoživotního vzdělávání. Škola se zapojila do Národní soustavy kvalifikací podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a to v oborech kuchař-číšník, pekař, cukrář a řezník-uzenář. Naše škola poskytuje širokou vzdělávací nabídku: studijní obory agropodnikání (ŠVP: agropodnikání), ekologie a životní prostředí (ŠVP: ochrana přírody a prostředí), veřejnosprávní činnost (ŠVP: veřejnosprávní činnost), ekonomika a podnikání (ŠVP: management gastronomie a hotelnictví, ŠVP: management potravinářských výrob), gastronomie (ŠVP: gastronomie), učební obory cukrář (ŠVP: cukrář-výroba), pekař (ŠVP: pekař), řezník-uzenář (ŠVP: řezník-uzenář), kuchař-číšník (ŠVP: kuchař), kuchař-číšník (ŠVP: kuchař-číšník pro pohostinství) a v nabídce je také nástavbové studium v oboru podnikání a gastronomie, a to v denní i dálkové formě vzdělávání. Škola disponuje mnoha zařízeními, které doplňují a zároveň zatraktivňují vyučovací proces: autoškola, digitalizovaná meteorologická stanice, botanická zahrada, stacionář zraněných zvířat, společenský sál, Zelená knihovna, ekologická „zelená“ učebna, ekologické zahradní jezírko, arboretum, školní parčík, jídelna, tělocvična s posilovnou, domov mládeže, školní bufet. Škola vybudovala Centrum odborného výcviku a celoživotního vzdělávání v potravinářských a navazujících oborech, které zahrnuje cukrárnu, pekárnu, prodejnu a restaurační a ubytovací zařízení. Tím se rozšíří a zkvalitní zázemí pro praktické vyučování žáků učebních oborů (cukrář, pekař, kuchař-číšník), studijních oborů (ekonomika a podnikání se zaměřením na management gastronomie a hotelnictví) a oboru nástavby (podnikání). Vedle své vzdělávací činnosti se škola snaží rozšiřovat tyto aktivity: kurzy zemědělce, certifikát ECDL, obsluha motorové pily, kurzy, přednášky, semináře a další. SŠZP je cvičnou školou ČZU Praha pro budoucí pedagogy, dále škola navázala mezinárodní spolupráci se školou z francouzského města Poligny a německých měst Cham a Regen. Ve škole funguje Konzultační středisko PEF ČZU Praha, které rozšiřuje vzdělávací nabídku pro maturanty o možnost získání vysokoškolského vzdělání. Dále je škola místem, kde sídlí pracoviště Českomoravské společnosti chovatelů. Škola je kontaktním místem pro poskytování informací v problematice životního prostředí.

  • Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy
  • Klatovy

Diskuze