1.kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o.

Popis

Jsme soukromá škola s tradicí od roku 1992, nabízíme maturitní studium v denní, dálkové i distanční formě.

Pro absolventy ZŠ nabízíme 5 maturitních oborů, pro absolventy SOU nabízíme 1 maturitní obor. Nabízíme: individuální přístup, menší počet žáků ve třídě, praktickou výuku, elektronickou žákovskou knížku, bezpečné klima.

V roce 2014 jsme se rozšířili o základní školu. 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: http://www.1kspa.cz/kladno
Facebook: https://www.facebook.com/1kspa
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 60
Počet studentů: 330
Počet absolventů od roku založení: 5100

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Maturitní vzdělání v denní formě

Grafický design (82-41-M/05) Prezenční studium
Cestovní ruch (65-42-M/02) Prezenční studium
Informační technologie (18-20-M/01) Prezenční studium
Ekonomika a podnikání (63-41-M/01) - Podnikání Prezenční studium
Ekonomika a podnikání (63-41-M/01) - Management sportu Prezenční studium
Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01) Prezenční studium
Podnikání (64-41-L/51) Prezenční studium

Maturitní vzdělání v dálkové formě

Cestovní ruch (65-42-M/02) Kombinované studium
Informační technologie (18-20-M/01) Kombinované studium
Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01) Kombinované studium
Podnikání (64-41-L/51) Kombinované studium

Maturitní vzdělání v distanční formě

Ekonomika a podnikání (63-41-M/01) - Management sportu Kombinované studium

Dny otevřených dveří

st 10.12.2014, út 13.1.2015, nebo každou středu od 15 do 16 hod

Přijímací řízení

Pro šk. r. 2016/17 přijímáme BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK!!!

Grafický design:  přihlášky do 30.11.2015, talentové zkoušky 11.1.2016 od 14:00,

ostatní obory denní formy (1.kolo): přihlášky do 15.3.2016, přijímací řízení 22.4.2016

ostatní obory dálkové formy (1.kolo): přihlášky do 20.4.2016, přijímací řízení 25.4.2016

Podrobné informace o škole

Historie školy

Škola vznikla v roce 1992 v Kladně a byla téhož roku zařazena MŠMT ČR do sítě škol. Žáci naší školy mají stejná práva a stejné výhody jako žáci státních škol. V roce 1993 vznikly pobočky školy v Praze a Litoměřicích, které mají od roku 1997 samostatnou právní subjektivitu. Školy velice úzce spolupracují, dodržují stejnou koncepci a principy. 

V roce 2014 jsme se rozšířili o základní školu.

Principy školy

Proč studovat u nás?

Základem školy je pragmatičnost a praktičnost. Naše škola vznikla na základě myšlenky přiblížit se potřebám praxe.

  • Kvalitní výuka - členové profesorského sboru mají v rovnováze pedagogickou kvalifikaci a odbornou praxi. Studenti mají v hodinách prostor k diskusi, otázka "proč" musí být vždy zodpovězena.
  • Přátelská atmosféra - naše škola nabízí individuální přístup ke studentům, přátelskou, ale současně i profesionální atmosféru.
  • Studentům musí být vždy jasný význam učiva pro budoucí povolání. Každá vyučovací hodina je proto účelně vedena.
  • Děláme vše pro to, aby se studentům v naší škole líbilo. Pokud do školy chodí neradi, nepodávají odpovídající výkon.
  • Autorita pedagoga v naší škole není založena na základě síly, ale na bázi jeho znalostí a zkušeností.
  • Student je v dialogu partnerem.
  • Výuka je založena na řešení reálných problémů. Každý reálný problém není problémem pouze daného tématu v jednotlivém předmětu, ale zahrnuje znalosti z více předmětů, na jeho řešení je proto třeba užít aktivní znalosti a vlastní rozum. Pro zvýšení praktických znalosti studentů i rozvoj jejich kreativity se proto osvědčila simulace reálných problémů ve školních podmínkách.
  • Nezbytnou součástí přípravy studentů na budoucí povolání je i výchova k serióznímu vystupování a jednání na určité společenské úrovni. To vyžaduje soustavnou pozornost všech pedagogů.
  • Během studia je v jednotlivých předmětech zdůrazněno učivo, které připravuje pro praktickou profesní dráhu. Odborné podměty jako ekonomie, účetnictví, právo vyučují odborníci se zkušenostmi z praxe.

Diskuze