Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn

Popis

Naše škola vzdělává jak ve studijních, tak učebních oborech a v nástavbovém studium. Teoretická výuka probíhá v kmenových učebnách vybavených počítači a dataprojektory a ve specializovaných učebnách (např. učebny výpočetní techniky). Pro výuku odborného výcviku a praxe využíváme smluv s podnikateli, vlastního Penzionu V Oboře Horšov, vlastní autodílnou, cukrárenskou výrobnou, učebnou pro výrobu "studené" kuchybě, školního bufetu, svářecí školou, autoškolou a pod.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: http://www.sos-souhtyn.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/sossouhtyn?ref=…=ts
Zaměření školy: Střední odborná škola, Střední odborné učiliště
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 200
Počet studentů: 450

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Studijní obory

Předškolní a mimoškolní pedagogika Prezenční studium
Agropodnikání Prezenční studium
Nástavbové studium Prezenční studium

Učební obory

Kuchař-číšník Prezenční studium
Cukrář/ka Prezenční studium
Automechanik - opravář motorových vozidel Prezenční studium
Zedník Prezenční studium
Opravář motorových vozidel Prezenční studium

Přijímací řízení

Přijímací řízení se u studijních oborů zakončených maturitní zkouškou provádí vyhodnocením výsledků přijímací zkoušky pořádané Cermatem a studijními výsledky uchazeče za 8. a 9. ročník ZŠ. U Oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika se navíc přihlíží k výsledkům talentových zkoušek.

U Učebních oborů se přihlíží k výsledkům uchazeče za 8. a 9. ročník ZŠ.

Diskuze